PENGUMUMAN KEPUTUSAN SPM TAHUN 2013

PENGUMUMAN KEPUTUSAN SPM TAHUN 2013

WRITTEN BY MOHD KHALIS .

 

Pengetua
SMK / SBP / SM Teknik / SM Vokasional /
Kolej Vokasional / SABK / MRSM / Swasta / Agama
Negeri Perak Darul Ridzuan.

Tuan/Puan,

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

2.         Sehubungan dengan itu, tuan/puan diminta memberi perhatian perkara berikut:-

2.1.            Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2013 dan Takrifan Peringkat Pada Keratan Keputusan.

             2.1.1     Kami    memohon   kerjasama   tuan/puan  untuk  menyerahkan   keputusan dan takrifan
peringkat pada keratan keputusan kepada  semua  calon  yang  terlibat. Salinan asal
keputusan adalah untuk calon dan salinan pendua adalah untuk simpanan sekolah.

      2.2.       Permohonan Semak Semula / Kes T

2.2.1          Permohonan Semak Semula / Kes T bagi calon sekolah tuan/puan hendaklah dilakukan secara dalam talian oleh Setiausaha Peperiksaan Sekolah melalui laman web berikut: http://apps5.moe.gov.my/semaksemula

2.2.2          Permohonan hendaklah menggunakan borang Semak Semula / Kes T terkini yang boleh dicetak daripada sistem semak semula. Calon perlu menyerahkan borang dan dokumen yang lengkap kepada pihak sekolah dalam tempoh 30 hari selepas keputusan rasmi peperiksaan diumumkan untuk permohonan secara dalam talian oleh Setiausaha Peperiksaan Sekolah. Permohonan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan diproses.

2.2.3        Setiausaha Peperiksaan Sekolah hendaklah menyerahkan Resit Pendaftaran yang terteraKata Laluan kepada calon selepas permohonan secara dalam talian dibuat.

2.2.4        Permohonan Semak Semula dikenakan bayaran   sebanyak   RM50.00 bagi satu mata pelajaran dengan menggunakan Wang Pos Malaysia / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama PENGARAH PENDIDIKAN PERAK’. Wang tunai atau cek persendirian tidak diterima. Permohonan Kes T tidak dikenakan bayaran.

2.2.5        Setiap permohonan hendaklah  disertakan dengan dokumen  berikut:-

a.        Bayaran Wang Pos Malaysia / Kiriman Wang / Bank Draf (Kecuali kes ‘T’)

b.     Satu (1) salinan  keratan  keputusan peperiksaan SPM  yang  telah
disahkan oleh  Pengetua Sekolah  atau  Pegawai Kerajaan Kumpulan A.

c.      Satu (1) salinan Keputusan Peperiksaan  Percubaan yang  telah disahkan oleh
Pengetua Sekolah.

d.      Satu (1) salinan Sijil / Pernyataan  Pelaksanaan  Pentaksiran   Berasaskan
Sekolah yang telah disahkan oleh Pengetua (Jika terlibat)

2.2.6        Borang Semak Semula / Kes ‘T’ yang telah lengkap diisi bersama semua dokumen hendaklah dihantar kepada Unit Penilaian dan Peperiksaan, Pejabat Pendidikan Daerah masing-masingpada atau sebelum 21 April 2014.

2.2.7        Calon boleh menyemak keputusan semak semula dengan menggunakan kata laluan yang diberi selepas dua (2) bulan daripada tarikh permohonan melalui laman web berikut:http://apps2.moe.gov.my/semaksemula .

2.2.8        Calon boleh mencetak sendiri keputusan daripada laman web tersebut sekiranya keputusanKEKAL. Jika keputusan BERUBAH, calon dikehendaki datang ke sekolah untuk mendapatkan slip keputusan baharu dengan mengembalikan semula slip keputusan yang terdahulu.

2.3         Pembetulan Maklumat Calon

2.3.1       Permohonan pembetulan maklumat calon hendaklah  menggunakan Borang Pembetulan Maklumat Calon (LP/Am 38) dan diperakukan oleh pengetua. Calon perlu membayarRM30.00 dengan menggunakan  Wang Pos Malaysia / Kiriman Wang atas nama ‘PENGARAH PEPERIKSAAN. Permohonan tersebut perlu dihantar terus kepada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan seperti alamat di Lampiran ‘D’ dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan diumumkan.

2.3.2         Borang Pembetulan Maklumat Calon boleh diperoleh di Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Perak, Unit Penilaian dan Peperiksaan, Pejabat Pendidikan Daerah atau dengan memuat turun daripada Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan di alamathttp://www.moe.gov.my/lp . Lembaga Peperiksaan tidak akan memproses permohonan yang tidak lengkap atau permohonan yang tidak menggunakan borang yang ditetapkan.

 

2.4       Permohonan Sijil London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

2.4.1    Permohonan   untuk   mendapatkan   Sijil  LCCI    hendaklah  menggunakan Borang  Level
2  Book-Keeping  and  Accounts  Certificate
  yang  boleh  diperoleh di  pejabat LCCI
Malaysia, pusat latihan yang dilantik  oleh  LCCI atau di Portal Rasmi LCCI:
www.lcciasia.com

2.4.2     Permohonan   tersebut   hendaklah   dihantar    melalui    pengetua   masing-masing    dan
dikirim   terus   kepada  ‘LCCI   INTERNATIONAL QUALIFICATIONS’  seperti   alamat  di
                 Lampiran ‘D’  dalam  tempoh 30 hari  daripada tarikh keputusan peperiksaan diumumkan.

2.4.3    Setiap     permohonan    dikenakan   bayaran   sebanyak   RM 25.00   dengan menggunakan
Kiriman   Wang  /  Wang  Pos  Malaysia  /  Bank  Draf   atas nama ‘LCCI    INTERNATIONAL 
                QUALIFICATIONS (MALAYSIA) SDN. BHD.’ Wang tunai atau cek persendirian tidak diterima.
Sila sertakan dokumen berikut:-

a.       Bayaran  Kiriman  Wang / Wang Pos  Malaysia / Bank  Draf 

b.       Satu (1) salinan keratan keputusan SPM yang memaparkan kod kelayakan Sijil    LCCI
yang    telah  disahkan   oleh   Pengetua Sekolah atau Pegawai Kerajaan Kumpulan A

c.           Satu (1) salinan  kad  pengenalan  yang  telah  disahkan oleh Pengetua  atau Pegawai
Kerajaan Kumpulan A.

3.         Bersama-sama ini  disertakan surat pekeliling KP.LP.004.07.04.01.Jld.3 (38) bertarikh 12 Mac 2014  dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan untuk makluman dan tindakan tuan/puan.

Kerjasama tuan/puan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

 

b/p: Ketua Sektor

Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan

 

PEMBETULAN KE ATAS FORMAT PENYEDIAAN DATA ASAS BAGI SISTEM PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (SPA)

PEMBETULAN KE ATAS FORMAT PENYEDIAAN DATA ASAS BAGI SISTEM PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (SPA)

WRITTEN BY NUR SURAYA.

DIMINTA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAH – SEKOLAH PTJ NEGERI PERAK MENGGUNAKAN FORMAT BARU PENYEDIAAN DATA ASAS BAGI SISTEM PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (SPA)

FORMAT BARU DATA KID ASAS (SPA)

KENYATAAN MEDIA YAB MENTERI PENDIDIKAN TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PEMBERITAHUAN

 

KENYATAAN MEDIA YAB MENTERI PENDIDIKAN TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

18 March 2014

KENYATAAN MEDIA

YAB MENTERI PENDIDIKAN TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN

MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) amat prihatin terhadap isu pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang telah dibangkitkan oleh guru-guru.

PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh (holistik) terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi empat komponen pentaksiran iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Pusat (PP).

Selain itu PBS merupakan sistem pentaksiran yang akan digunakan bagi menjamin pencapaian seseorang murid supaya tidak lagi dinilai berasaskan peperiksaan semata-mata.

Jemaah Menteri pada Disember 17, 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah  pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah  pada sesi persekolahan tahun 2012.

Walaubagaimanapun, pada 11 Februari tahun ini, KPM telah membuat keputusan untuk menangguhkan PBS dan mengkaji semula pelaksanaannya.

Ini adalah kerana guru-guru  menyatakan bahawa mereka  dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat yang menjadi bebanan kepada mereka, manakala ibubapa pula tidak pasti bagaimana murid dinilai terutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yang merupakan kohort pertama melalui PBS.

Penangguhan ini adalah untuk mengenalpasti permasalahan yang ditimbulkan ekoran daripada rungutan guru-guru dan ibu-bapa dan mengambil langkah-langkah yang perlu dan segera dalam penambahbaikan PBS.

Ekoran dari kajian semula PBS, KPM telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan beberapa siri perbincangan dan pertemuan dengan kesatuan-kesatuan guru serta beberapa kelompok guru-guru  untuk mendapatkan maklum balas dan membantu dalam memberi input kepada penambahbaikan PBS.

 

Isu-isu pelaksanaan PBS

Berdasarkan kajian KPM dan input daripada guru-guru dan kesatuan-kesatuan guru, didapati terdapat tiga isu utama  berkaitan perlaksanaan pentaksiran sekolah.

 

Pertama, ialah penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP) yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens yang banyak.   

Bagi menangani isu ini, KPM telah menetapkan DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid.

Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru seterusnya mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mereka sendiri dengan merujuk kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid tersebut.

Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah mereka sendiri. Perekodan ini menggambarkan perkembangan pembelajaran murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimaklumkan kepada ibu bapa. Dengan yang demikian, guru tidak lagi dibebankan dengan pengumpulan data dan evidens hasil kerja murid melalui pernyataan evidens yang terlalu kompleks.

Bagi ibu bapa yang ingin mengetahui tahap pencapaian anak-anak mereka, pihak sekolah boleh menyediakan pelaporan pencapaian dengan mengadakan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah.

 

LAMPIRAN 1 DAN LAMPIRAN 2

Isu kedua ialah pengurusan fail yang rencam meliputi Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Rekod Transit.

Bagi menangani masalah ini, guru tidak perlu lagi menyediakan FPM dan melengkapkan Rekod Transit. Perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru.

 

LAMPIRAN 3

Ketiga, perekodan prestasi murid melalui Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atas talian (online) yang sukar diakses dan memakan masa yang lama.

 

Oleh kerana bilangan pernyataan deskriptor dan evidens telah dikurangkan, secara otomatik guru-guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat.

Bagi memastikan guru memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran, guru tidak perlu lagi mengisi data penguasaan murid menerusi SPPBS secara online seperti sebelum ini. Guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline.

Menerusi PBS juga, peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Ini bermakna tiada peperiksaan berpusat untuk pelajar Tingkatan 3 yang akan dilaksanakan di peringkat sekolah.

PT3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan. Manakala mata pelajaran ScienceMathematics, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja. Mata pelajaran Sejarah dan Geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis (assignment), ujian amali (practical test), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study).

Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran tersebut berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran yang setara (standardised) yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan (LP). LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan.

Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima.

 

LAMPIRAN 4

PT3 ini juga akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid-murid ke tingkatan 4 sama ada di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) termasuk Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional. Di samping PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka.

 

LAMPIRAN 5

Untuk memastikan PBS yand telah di tambahbaik ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seperti yang dihasratkan, KPM akan mengadakan taklimat secara terperinci tentang konsep dan pelaksanaannya kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, pentadbir dan guru-guru.

Latihan adalah satu aspek utama dalam memastikan guru dapat melaksanakan pentaksiran. Oleh itu, KPM akan berusaha mengadakan latihan supaya guru memahami konsep pentaksiran dan mengamalkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Selain daripada itu, KPM juga akan mengadakan latihan bagi meningkatkan kemahiran guru memeriksa jawapan murid.

 

Penambahbaikan PBS akan di laksanakan mulai April 1.

 

 

Muat Turun
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5

 

 

Diterbitkan oleh Unit Komunikasi Korporat

Sumber : Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

PROGRAM BURSARY PELAJAR CEMERLANG LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) TAHUN 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) AMBILAN 2014

PEMBERITAHUAN

PROGRAM BURSARY PELAJAR CEMERLANG LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) TAHUN 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) AMBILAN 2014

17 March 2014

PROGRAM BURSARY PELAJAR CEMERLANG LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) TAHUN 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) AMBILAN 2014

 

 1. Bursary Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah merupakan penajaan di peringkat persediaan sebelum pelajar melanjutkan pengajian Ijazah Pertama dalam pelbagai bidang di universiti sama ada di dalam atau luar negara.
 1. Bursary KPM ditawarkan secara automatik kepada pelajar-pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2013 yang mendapat keputusan cemerlang 9A+ dan ke atas bagi mengikuti pengajian peringkat persediaan di dalam negara sahaja.
 1. Program persediaan yang boleh diikuti pelajar seperti berikut:
 1. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
 2. Matrikulasi
 3. Asasi di IPTA
 4. International Baccalaureate
 5. A-Level
 1. Syarat-syarat penajaan
 1.  Syarat-Syarat Umum
 • Mendapat 9A+ dan ke atas dalam peperiksaan SPM Tahun 2013;
 • Warganegara Malaysia; dan
 • Umur belum mencapai 18 tahun (19 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember 2013.
 1. Syarat-Syarat Khusus
 • Mengikuti salah satu program persediaan yang ditetapkan berikut:
 1. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
 2. Matrikulasi
 3. Asasi di IPTA
 4. International Baccalaureate
 5. A-Level
 • Mengikuti pengajian peringkat persediaan di Institusi Persediaan dalam negara yang telah ditetapkan oleh KPM sahaja.
 1. Pelajar yang menerima Bursary KPM layak mendapat kemudahan dan elaun berikut:
 • Pembiayaan yuran pengajian di institusi persediaan; dan
 • Elaun Sara Hidup sebanyak RM430.00 sebulan.

 

SISTEM APLIKASI ONLINE BURSARY PELAJAR CEMERLANG LEPASAN SPM TAHUN 2013 KPM AMBILAN TAHUN 2014 AKAN DIBUKA PADA PUKUL 10 PAGI KEESOKAN HARINYA SELEPAS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2013 DIUMUMKAN.

 

 

Diterbitkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat

Sumber : Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

KENYATAAN AKHBAR KEPUTUSAN SPM 2013

PEMBERITAHUAN

KENYATAAN AKHBAR KEPUTUSAN SPM 2013

13 March 2014

Diterbitkan oleh Unit Komunikasi Korporat

Sumber : Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.